پروژه هاي نقاشي صحنه براي تئاتر گروه اعلان كارنامه كارگاه تحليل و درك فيلم - بازيگران زن فيلم سازي مستند - از ايده تا فيلم فيلم برداري سينما كارگاه تدوين فيلم - تدوين و متن creation - آفرينش داستان نويسي كارگاه شعر هنر مفهومي فلسفه هنر كارگاه تخصصي مايم تكنيك هاي نوشتن شعر نمايشنامه نويسي - دكتر حميد امجد طراحي صحنه نمايشنامه نويسي - محمد چرمشير
۱۳۹۴/۰۱/۰۱
نوروز بمانید که ایام شمایید
آغاز شمایید و سرانجام شمایید

آن صبح نخستین بهاری که ز شادی
می آورد از چلچله پیغام، شمایید

آن دشت طراوت زده آن جنگل هشیار
آن گنبد گردننده ی آرام شمایید

خورشید گر از بام فلک عشق فشاند،
خورشید شما، عشق شما، بام شمایید

نوروز کهنسال کجا غیر شما بود
اسطوره ی جمشید و جم و جام شمایید

عشق از نفس گرم شما تازه کند جان
افسانه ی بهرام و گل اندام شمایید

هم آینه ی مهر و هم آتشکده ی عشق،
هم صاعقه ی خشم ِ بهنگام شمایید

امروز اگر می چمد ابلیس، غمی نیست
در فنّ کمین حوصله ی دام شمایید

گیرم که سحر رفته و شب دور و دراز است،
در کوچه ی خاموش زمان، گام شمایید

ایام ز دیدار شمایند مبارک
نوروز بمانید که ایام شمایید
۱۳۹۴/۰۱/۰۱
در ادامه مطلب می توانید بهاریه نگار اسکندفر مدیریت موسسه فرهنگی هنری کارنامه را مطالعه کنید.
سالی سراسر شادی و موفقیت داشته باشید
نوروز مبارک