creation - آفرينش نور در تئاتر فنون سخنوري كارگاه شعر هنر مفهومي تكنيك هاي نوشتن شعر نمايشنامه نويسي - دكتر حميد امجد
۱۳۹۴/۰۲/۲۵
موسسه فرهنگی هنری کارنامه برگزار می کند

کارگاه خلاق داستان نویسی (پیشرفته)
مدرس: کوروش اسدی
مدت دوره: سه ماه
تعداد جلسات: ۱۲
ساعات هر جلسه: ۲
روزهای برگزاری: یک روز در هفته

شرح کارگاه:

این کارگاه صرفا آموزش خلاق داستان نویسی است. حاضران در کارگاه هر کدام داستانی را از مرحله پیشنهاد طرح آغاز می کنند و به مرور آن را گسترش و پایان می دهند.
هر کس موظف است آثار دیگران را نقد کند و نظرش زا برای بهتر شدت داستان ارائه دهد. به عبارتی، به شکل فعال هم در مقام خواننده-منقد و هم در مقام نویسنده، در شکل گیری داستان خود و دیگران نقش ایفا می کند.
تمام تمرکز بر همان متن مکتوبی است که در کارگاه ارائه شده و در روند جلسات گام به گام قرار است کامل شود
علاقمندان جهت شرکت در این دوره آموزشی می توانند با مراجعه به صفحه این کارگاه در سایت موسسه کارنامه فرم رزرو آنلاین را بعد از تکمیل، ارسال نمایند تا از طرف موسسه با شما تماس گرفته شود
۱۳۹۴/۰۲/۲۵
درآن جا نيستم . شاعري درخيابان جمشيديه تهران ، روح خودرا براي ما ميگذارد. و جسم خسته از بيماري چند ساله اش را با خود مي برد. و من اينجا با اندوهي به وسعت اقيانوس ها و كوه هايي كه با آن شهر و خيابان فاصله دارم. خاطراتم را با "سپان" مرور مي كنم . چقدر جاي او خالي خواهد بود. روحت شاد "پسرهمسايه"...

نگار اسکندرفر - 22 اردی بهشت 94
مدیر مسئول موسسه فرهنگی هنری کارنامه