نام دوره:

تجربه ساخت مستند - از ايده تا اجر

استاد/اساتید:

رامين حيدري فاروقي
مدت دوره:
دو دوره - هر دوره سه ماه
تعداد جلسات:
۱۲
ساعات هر جلسه:
۳
روزهای برگزاری:
یک روز در هفته (دوشنبه)
توضیحات:


واقعيت، واقع نمايى

باور پذيرى از واقعيت تا خيال

انتخاب و مشاهده ى واقعيت

تجزيه و تركيب واقعيت

واقعيت، سند و واقعيت نمايشى

پرسيدن يك مهارت است

پرسش و پاسخ هاى پنهان

واقعيت خيال انگيزمفاهيم بزرگ در واقعيت هاى كوچكمنطقى بودن راهنمايى براى خوب انديشيدن؛دى.كيو.مك اينرنى - ترجمه ى: دكتر رحيم كوشش - انتشارات سبزانتفكر روشن و مؤثر

هنر منطقى بودن

زبان منطقى

واقعى بودن، منطقى بودن است

منطق، هوشيارى، خلاقيت

انگاره ها و موضوعات انگاره ها

خاستگاه انگاره ها

فضاهاى خاكسترى

موضوع واقعى، ايده ى واقعى

گزاره ى اسنادى

تعميم پذيرى

حركت از جزء به كل، از كل به جزء

تطبيق و مقايسه

ساختار و ساختن استدلال

تعيين كمّى كيفيت

خلاقيت، جوشش و كوشش

مستند نگارى، مستند سازى

چه چيز مستند است؟

مستند و ژانر

مستند و روايت

مستند و بازسازى

توليد اثر مستند

تحليل نمونه ها

تاریخ شروع و پایان:

رزرو آنلاین

نام و نام خانوادگی:
 
سال تولد:
جنسیت:
 
وضعیت تاهل:
 
                 مدرک تحصیلی:
 
تلفن همراه:
ایمیل:
از پر کردن فیلد روبرو خودداری کنید